حکومت تصادف اتوبوس دستگاه اوگاندا

حکومت: تصادف اتوبوس دستگاه اوگاندا تراکتور کامپالا اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار فرهنگی و هنری جمع آوری کتاب های مسئله دار در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی پلیس

پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته با هماهنگی و همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود 10 وانت از کتاب‌هایی که به شکل غیر قانون

جمع آوری کتاب های مسئله دار در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی پلیس

جمع آوری کتاب های مسئله دار در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی پلیس

عبارات مهم : ایران

پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته با هماهنگی و همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود 10 وانت از کتاب هایی که به شکل غیر قانونی منتشر و تکثیر شده است بودند را جمع کرد.

روز گذشته با همکاری و هماهنگی اتحادیه ناشران و کتاب فروشان پایتخت کشور عزیزمان ایران و پلیس کتاب های مسئله دار و قاچاق از سطح کتابفروشی ها جمع آوری شد.

به گزارش فارس، پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته با هماهنگی و همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود 10 وانت از کتاب هایی که به شکل غیر قانونی منتشر و تکثیر شده است بودند را جمع کرد.

جمع آوری کتاب های مسئله دار در پایتخت کشور عزیزمان ایران از سوی پلیس

بر اساس این گزارش، محمود آموزگار مدیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان که چندی است در این مسیر کارها را پیگیر است و بارها از مبارزه با قاچاپ کتاب، کتابسازی و جمع آوری کتاب های بدون مجوز هشدارهایی را از سوی این اتحادیه جهت مبارزه با این عنوان اعلام کرده بود.

روز گذشته در نهایت با ورود پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران کتاب های مسئله دار، آثاری که حاوی تطهیر پهلوی بوده و یا کتاب هایی که به شکل غیر قانونی و زیر زمینی انتشار یافته بود و تحت عنوان قاچاق کتاب، افست و یا بدون مجوز معرفی می شود از سطح کتابفروشی های جمع شد.

پلیس پایتخت کشور عزیزمان ایران روز گذشته با هماهنگی و همکاری اتحادیه ناشران و کتابفروشان پایتخت کشور عزیزمان ایران حدود 10 وانت از کتاب‌هایی که به شکل غیر قانون

واژه های کلیدی: ایران | همکاری | قانونی | روز گذشته | پلیس پایتخت | اخبار فرهنگی و هنری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz